Témata

P1100905 KURZY motorových pil

KURZY PRO OBSLUHOVATELE MOTOROVÝCH PIL

 

Kurz pro obsluhu motorových řetězových a rozbrušovacích pil – 66 hod.
Náplň kurzu lze upravit samostudiem a přizpůsobit vašim časovým možnostem 
Témata:
-bezpečnost a ochrana zdraví při práci s pilou a ekologie
-legislativa orientačně
-ochrana dřevin a povolování kácení

-fyziologie a hygiena práce
-úrazy při práci s motorovou pilou
-první pomoc při úrazech
-osobní ochranné pomůcky
-základní pravidla techniky práce s motorovou řetězovou pilouDSC_8446
-pracovní postupy při kácení stromů


Ověření odborných znalostí je prováděno testy z technologie, ochrany a bezpečnosti, údržby a praktické části.

-odvětvování
-použití pomocného nářadí
-použití motorových rozbrušovacích pil
-základní znalosti z fyziky a statiky
-pracovní postupy při použití motorové řetězové pily na stavebních konstrukcích
-konstrukce střech
-stropy , podlahy a příčky
-přehled druhů motorových řetězových  a rozbrušovacích pil vhodných pro požární ochranu
-všeobecný popis pil – řezací část, vodící lišta, řetězka a spojka
-příprava motorové řetězové pily k použití
-pohonné směsi
-záběh motorové řetězové pily
-údržba motorových pil všeobecně
Praktický výcvik:
-praktický výcvik ve vedení svislých a vodorovných řezů na trenažéru
-praktický výcvik v lese – kácení, odvětvování, zavěšené stromy

 Závěrečná zkouška:
-test
-ústní zkouška
-praktická zkouška

Absolvent po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží platný průkaz k obsluze motorových pil.